support@aiforsite.com  +358 10 212 8950  |  sales@aiforsite.com  +358 10 212 8955

Päivittäisjohtaminen rakennustyömaalla

Paranna rakennustyömaan päivittäisjohtamista reaaliaikaisen tilannekuvan avulla

Rakennusprojektin aikana yllätyksiä tulee aina ja työnjohtaja joutuu ratkomaan ongelmia lennosta. Oikean ratkaisun löytäminen edellyttää usein sitä, että työnjohtajalla on ajatasainen tilannekuva. On kuitenkin tilannekuvia ja reaaliaikaisia tilannekuvia. Avainsana tässä on automatisoitu tiedonkeruu päivittäisjohtamisen tukena.

Esimerkiksi tahtituotannossa työnjohto tarvitsee äärimmäisen hyvän tilannekuvan työmaan oikeasta tilasta. Katso alla olevasta videosta, miten Haahtela tehostaa tahtituotantoa toimistokohteen saneerausprojektissa Helsingissä:

Helpota päivittäisjohtamista reaaliaikaisen ja tehtäväkohtaisen tuottavuusanalytiikan avulla

Paikkatietoon perustuva reaaliaikaisen ja tehtäväkohtaisen tuottavuusanalytiikan avulla saat rakennushankkeiden tuottavuuden paranemaan ja esimerkiksi sisätyövaiheen läpimenoajan lyhenemään jopa 20-50 %. Ihmisen tekemien kirjausten sijasta saat automaattisesti kerätyt faktat ja analyysit.

Monta hyödyllistä työkalua samassa käyttöliittymässä

Projektin eri vaiheissa työmaa tarvitsee erilaisia digityökaluja. Aiforsiten ratkaisussa data drone-kuvauksista, 360°-kameroista, työmaakameroista, olosuhdeantureista ja paikkatietojärjestelmästä tulee yhteen ja samaan käyttöliittymään. Työnjohto voi käyttää juuri niitä työkaluja mitä kulloinkin eri rakennusvaiheissa tarvitsee.

Aiforsite toimii erikokoisissa ja erityyppisissä hankkeissa. Työmaan visuaalinen dokumentointi ja reaaliakainen tilannekuva ovat ratkaisumme ytimessä.

Katso miten EKE-Rakennus hyödyntää Aiforsitea TR-mittauksissa ja maamassojen laskennassa:

Katso video

Aiforsite tehostaa päivittäisjohtamista

Poista hukka työmaalta

Paranna rakentamisen tuottavuutta keräämällä tietoa ja havaintoja reaaliaikaisella seurannalla sekä automatisoimalla johtamis- ja työtehtäviä.

Pidä huolta ihmisistä

Paranna työmaan työturvallisuutta automatisoimalla turvallisuushavaintoja ja tuomalla reaaliaikaisen työntekijöiden sijaintitiedon viranomaisvaatimukset ylittäen.

Ota tilanne haltuun

Lisää rakennusalan läpinäkyvyyttä tekemällä hukan näkyväksi, seuraamalla etenemistä reaaliajassa, ja dokumentoimalla tarkasti koko projektin ajalta.

Pidä sovittu aikataulu

Lyhennä rakennustyömaan läpimenoaikaa lisäämällä tehokasta työaikaa ja vähentämällä hukkaa sekä tuomalla välineet parempaan työmaajohtamiseen myös etänä.

Varaa demo ja näe päivittäisjohtamisen tehostaminen omin silmin

Varaa 30 min demo Aiforsiten asiantuntijan kanssa ja näet reaaliajassa, miten paikkatietoon perustuva tuottavuusanalytiikka ja visuaalinen dokumentointi toimivat käynnissä olevilla työmailla.