support@aiforsite.com | +358 10 212 8955

Teknologia

Todennetusti toimiva teknologia työmaille

Artificial Intelligence for Construction (AIC) on älykäs teknologia, joka toimii osana minkä tahansa rakennustyömaan digitalisoinnin kokonaisuutta. AIC-teknologian alusta ja sen hyödyntämät teknologiat tuovat merkittävää arvoa kaikille rakennusteollisuudessa toimiville tahoille.

Selainpohjainen AIC-järjestelmä tuo kaikille käyttäjille saman informaation ja älykkäät ominaisuudet. Järjestelmää voi käyttää erilaisilla päätelaitteilla. Pilvipalvelun ansiosta asiakas voi keskittyä suoraan teknologian hyödyntämiseen ilman omia investointeja tai kehitysprojekteja tietotekniseen ympäristöön. Järjestelmä sisältää monia käytännöllisiä ominaisuuksia työmaiden valvontaan ja johtamiseen.

Pikanäkymä

Pikanäkymä tuo työmaatilanteen nopeasti esille vetämällä yhteen keskeiset työmaan datalähteet. Esimerkiksi työmaakameran tuottaman ajantasaisen kuvan ja dronen tuottaman tarkan 3D-mallin avulla käyttäjä ymmärtää nopeasti työmaan todellisen tilanteen. Käyttäjä voi myös mukauttaa näkymää haluamakseen, kuten tuomalla näkymään sadetutkan ja aikataulutiedon.

Asiakkaidemme kokemia hyötyjä

Katso video

Raportointi

Käyttäjä voi nopeasti luoda erilaisia raportteja valmiiden pohjien perusteella. Raportteja voi luoda mm. olosuhteista, valmiusasteesta, tuottavuudesta ja työturvallisuudesta. 

Asiakkaidemme kokemia hyötyjä

Katso video

Työmaakamerat

Työmaakamerat välittävät ja tallentavat työmaan tilannetta. Käyttäjä voi tarkastella suoraa videokuvaa työmaalta ja sekä ohjata että tarkentaa kameraa haluttuihin paikkoihin. Järjestelmästä voi myös hakea tallennetut still-kuvat (tallennetaan kerran minuutissa) koko projektin ajalta. Myös video-kuvan tallennus on mahdollista.

Asiakkaidemme kokemia hyötyjä

Katso video

Videohavainnointi

Työmaalla tehdyn 360-videokuvauksen ansiosta koko työmaa on kattavasti dokumentoitu. Käyttäjä voi helposti viedä kuvan haluamaansa paikkaan klikkaamalla haluamaansa paikkaa  kohteen pohjakuvassa. Videokuvan päälle voidaan tehdä havaintoja (työturvallisuus, laatu, tms.) joita voidaan johtaa vastuutettavina ja johdettavina tiketteinä.

Asiakkaidemme kokemia hyötyjä

Katso video

Drone-kuvaus ja työkalut

Drone-kuvaus tuottaa erittäin tarkan (jopa alle 2 cm tarkkuus) 3D-mallin työmaasta. Käyttäjä voi vertailla eri ajankohtia visuaalisesti esimerkiksi etenemän seurantaan. Suunnittelupiirroksia tms. voidaan tuoda 3D-mallin päälle todelliseen koordinaatistoon ja verrata niitä keskenään esimerkiksi etenemisen suhteen. Käyttäjä voi tehdä erilaisia mittauksia (pituus, pinta-ala, tilavuus) muutamissa sekunneissa tehostaen erilaisia työmaan mittauksia.

Asiakkaidemme kokemia hyötyjä

Katso video

3D työmaa

Työmaalta dronen avulla luotia 3D-mallia ja asiakkaan BIM-mallia visuaalisesti vertaamalla saadaan nopeasti ymmärrys työmaan tilanteen ja suunnitelmien vastaavuudesta.

Asiakkaidemme kokemia hyötyjä

Katso video

Visuaalinen paikannus

Aiforiten paikkatietoratkaisu seuraa sovittujen resurssien sijaintia ja liikettä lähes reaaliajassa. Tiedon avulla voidaan johtaa työn tuottavuutta,  varmistaa työntekijöiden evakuoinnin toteutuminen kriisitilanteissa ja jäljittää mahdollisia altistumisia (esim. Covid-19).

Asiakkaidemme kokemia hyötyjä

Katso video

Tehtävänhallinta

AIC sisältää erilaisia työkaluja tehtävänhallintaan:

Asiakkaidemme kokemia hyötyjä

Katso video

Resurssienhallinta

AIC sisältää ominaisuuksia materiaalin- ja resurssienhallintaan. Käyttäjä voi seurata ja johtaa sekä materiaalivirtoja että työmaaresurssien tuottavuutta ja ajankäyttöä.

Asiakkaidemme kokemia hyötyjä

Katso video

Olosuhdehallinta

Aiforsiten automaattinen ja langaton teknologia tuo tehokkaat välineet työmaiden olosuhteiden hallintaan ja aikataulun pitävyyden varmistamiseen. Käyttäjä voi nopeasti seurata reaaliajassa työmaan olosuhteita ja reagoida mikäli asetetut hälytysrajat aktivoituvat. Olosuhdetieto on tallennettu koko projektin ajalta ja siihen liittyviä raportteja voi luoda nopeasti.

Asiakkaidemme kokemia hyötyjä

Katso video

Tietovarasto DataHub

Työmaalta kerätty tieto sijaitsee yhdessä paikassa, DataHubissa. Käyttäjä voi hakea tarvittavia tiedostoja nopeasti. DataHub voidaan myös liittää asiakkaan projektipankkiin, jolloin sekä työmaalta kerätty tieto että suunnitteludokumentaatio ovat saatavilla yhdestä paikasta.

Asiakkaidemme kokemia hyötyjä

Katso video

Videot

Katso video
Katso video
Katso video
Katso video
Katso video
Katso video
Katso video
Katso video
Katso video
Katso video
Katso video
Katso video
Katso video
Katso video
Katso video
Katso video
Katso video
Katso video
Katso video
Katso video
Katso video
Katso video
Katso video
Katso video
Katso video

LUO TEOLLISTA RAKENTAMISTA

Ota käyttöön tiedolla johtamisen tuotannonohjausjärjestelmä ja luo välittömästi lisäarvoa projektin kaikille osapuolille. Samalla luot edellytykset rakennustuotannon teollistamiselle.