support@aiforsite.com | +358 10 212 8955

Tuottavuusmestari

Tuottavuusmestari auttaa poistamaan hukan rakennusprojektista

Haluatko poistaa hukan rakentamisen prosessista ja parantaa kannattavuutta heti seuraavasta projektista lähtien?

Tuottavuusmestari hoitaa tiedon keräyksen ja analysoinnin sekä esittelee toimenpide-ehdotukset hukan poistamiseksi

Palvelun ansiosta käyttäjä voi olla varma siitä, että Tuottavuusratkaisun käyttö sujuu alkumetreistä saakka ja järjestelmän hyöty tuntuu ja näkyy työmaan arjessa. Työmaajohdon viikottaisissa palavereissa Tuottavuusmestari esittelee hukka-analyysit ja parannusehdotukset sekä raportoi tuottavuuden kehityksestä.

Miten Tuottavuusmestari toimii?

Tuottavuusmestari operoi Aiforsiten Tuottavuusratkaisua rakennusprojektin hukan poistamiseksi

Tuottavuusmestari analysoi viikoittain datan ja kirjaa ylös hukkaa aiheuttavat poikkeamat 

Tuottavuusmestari esittelee työmaajohdolle toimenpide-ehdotukset hukan vähentämiseksi 

Työmaajohto vastaa toimenpide-ehdotusten täytäntöönpanosta

Tuottavuusmestari raportoi tuottavuuden kehityksestä ja esittelee uudet hukka-analyysit toimenpide-ehdotuksineen

Mitä Tuottavuusmestari tekee?

Hyödyntää monipuolisesti Tuottavuusratkaisun eri datalähteitä:

  • Aikataulut
  • Logistiikkadata
  • Olosuhdedata
  • Paikkatietodata
  • Työmaakameradata
  • Digitaalisessa muodossa olevat suunnitelmat

Tarkastelee projektin etenemistä ja vertaa sitä aikatauluun.

Tarkastelee työtehtävien olosuhteita, aktiivisten tehtävien tehokkuutta sekä materiaalivirtoja.

Tarkastelee alkavien ja käynnissä olevien työtehtävien aloitusedellytyksiä.

Esittelee työmaajohdon ja sidosryhmien viikkopalavereissa edellisen viikon tuottavuusraportin ja toimenpide-ehdotukset. Samassa raportissa seurataan myös tuottavuuden kehitystä projektin aikana.

Aiforsite_ControlRoom_Tuottavuusmestari

Anna Tuottavuusmestarin hoitaa homma

Ota käyttöösi Aiforsiten tietoturvallinen tuottavuuspalvelu, joka muodostuu tuotannonohjauksen teknologisista ratkaisuista ja Tuottavuusmestari-palvelusta. Aiforsite huolehtii ratkaisun teknisestä implementaatiosta.