Aiforsite logo for testing dark background

Maksimoi hyödyt – huomioi digitaaliset työkalut rakennusprojektisi ennakkosuunnittelussa

Aiforsite-digitaliset-tyokalut

Mitä ovat rakennusalan digityökalut?

Digitalisaatio koskettaa kaikkea liiketoimintaa, eikä ilmiö ole vieras myöskään rakennusalalla.
Tietomallinnuksen kaltaisten digityökalujen käyttö on yleistynyt erityisesti suunnittelussa, mutta työmaille on rantautunut muitakin sovelluksia ja laitteita, joiden luvataan parantavan työnteon tehokkuutta tai laatua.

 • Aikataulujen seurantaan ja laadun varmistamiseen tarkoitetut projektinhallinnan sovellukset.
 • Olosuhdeanturit, joiden avulla mitataan esimerkiksi betonin kuivumista ja lujuutta.
 • Mestakamerat, 360°-kamerat ja droonikuvaukset, joiden avulla saadaan visuaalinen tilannekuva työmaan tilanteesta sekä faktapohjainen visulaalinen dokumentointi.
 • Raportointialustat, joiden avulla voidaan luoda määrämuotoisia raportteja rakennusprojektin etenemisestä.
 • Paikkatietojärjestelmät, joiden avulla voidaan paikantaa työkalujen ja työntekijöiden sijainti työmaalla.

Miksi rakennusala tarvitsee digityökaluja?

Työkaluilla, olivat ne digitaalisia tai analogisia, ei ole itseisarvoa, vaan niiden arvo muodostuu siitä, mitä niiden käytöllä saavutetaan. Digiratkaisut auttavat parantamaan rakennushankkeen tehokuutta ja tuottavuutta lisäämällä tietoa, helpottamalla työvaiheiden aikatauluttamista ja mahdollistamalla työmaan johtamisen osittain etänä.

Digitaalisuuden lisäarvo on se, että jokaisesta projektista kertyy vertailukelpoista tietoa, mikä mahdollistaa jatkuvan oppimisen.

Rakennusalan tuottavuusongelman yksi juurisyistä on hukka, ja sen ratkaisemiseksi on muutettava tapaa, joilla rakennushankkeita johdetaan ja toteutetaan. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi tahtituotannon laajempaa hyödyntämistä. Tahtituotannon kaltaisten toimintamallien toimeenpanoa helpottaa, jos sitä tuetaan digitaalisella kokonaisratkaisulla kuten Aiforsite.

Miksi digityökalut tulisi huomioida ennakkosuunnittelussa?

Vain siten saat teknologiasta parhaan mahdollisen hyödyn.

Erilaisten digitaalisten ratkaisujen käyttö on melko uusi ilmiö rakennustyömailla, ja siksi niiden hyödyntäminen on usein vielä kokeilun asteella. Digityökalujen todelliset hyödyt realisoituvat kuitenkin vasta, kun kokeiluista siirrytään vakiintuneisiin käytäntöihin, joiden avulla saatuja tuloksia seurataan systemaattisesti.

Jos digityökaluja pohditaan vasta jälkikäteen, kun budjetti on laadittu ja suunnitelmat tehty, jää niiden käyttö ikuiseen pilottimoodiin. Ottamalla digitaaliset työkalut huomioon jo ennakkosuunnittelussa, niiden käyttö muodostuu osaksi työmaan arkea. Samalla valat perustan liiketoimintasi tulevaisuudelle, sillä dataohjautuvuus on tulossa myös rakennusalalle.

On hyvä miettiä asiaa myös mittakaavaedun kautta. Jos uusia digiratkaisuja kokeillaan vain yhdellä työmaalla, todennäköisyys, että se jää vain kokeiluksi, on huomattavasti suurempi kuin jos yrityksen tuotantojohto lähtisi rohkeasti pilotoimaan uutta tapaa useammalla työmaalla. Tällöin olisi mahdollista verrata ihan omista projekteista saatua dataa niin työkalujen käyttöönottoon liittyvistä asioista kuin niistä saaduista hyödyistä.

Digityökalujen käyttöönotto rakennushankkeessa

Rakennusalan tuottavuuden parantaminen vaatii ennen kaikkea työskentelytapojen muutosta. Muutos kohti parempia toimintamalleja ei tapahdu itsestään, vaan se vaatii aktiivista otetta työmaan johdolta.
Kyseessä on kaikkien osapuolien yhteinen etu, minkä vuoksi uusien työkalujen käyttöä kannattaa ulottaa myös projektin sidosryhmille.

Kokonaisvaltaisimman hyödyn saavutat silloin, kun kaikki käyttämäsi digityökalut ovat yhteensopivia. Siksi tässä kannattaa edetä seuraavasti:

 1. Mieti ensin tavoitteet: mitä haluat muuttaa ja mitä haluat saavuttaa? Kuka käyttää uutta digityökalua ja miten jakaa uutta tietoa organisaatiosi sisällä?
 2. Aloita kevyesti ja valitse alkuun yksi tai kaksi ratkaisua. Esimerkiksi säännölliset kuvaukset 360°-kypäräkameralla on erinomainen keino dokumentoida työmaan eteneminen visuaalisesti digimuotoon.
 3. Tänä päivänä uudet sovellukset voidaan ottaa käyttöön nopeasti pilvestä, eikä aloittaminen vaadi massivista IT-projektia.
 4. Huomioi digityökalujen valinnassa niiden yhteensopivuus. Mikäli haluat saavuttaa todellisia hyötyjä, on helpointa valita ratkaisu, jossa yhdistyy usempi työkalu eri käyttötarkoituksiin, kuten Aiforsite.
 5. Ota työkalut käyttöön yhdessä projektin osapuolten kanssa ja osoita heille, mitä he voivat saavuttaa käyttämällä annettuja välineitä.
 6. Muista muutosjohtaminen.
 7. Kun olet saavuttanut mitattavia hyötyjä ensimmäisellä työmaalla, vie opit seuraavaan projektin ennakkosuunnitteluun. Ota samalla kokeiluun seuraavat digitaaliset ratkaisut.
 8. Kun olet saannut evidenssiä työprosessien paranemisesta valituissa rakennusprojekteissa, laajenna digityökalujen käyttöä kaikkiin nykyisiin ja tuleviin projekteihisi.
 9. Kerrytettyäsi tallenttua dataa riittävästi, voit ottaa käyttöösi tekoälyyn perustuvan analytiikkaratkaisun, mikä parantaa rakennusprojektiesi tuottavuutta entisestään.

”Digitaaliset työkalut tuottavat arvoa rakennusprojektin kaikille osapuolille. On jokaisen tilaajan, urakoitsijan ja aliurakoitsijan edun mukaista tutustua niiden mahdollisuuksiin ja sitoutua yhdessä niiden käyttöön.”

Kari Hirvijärvi, Aiforsite Oy:n toimitusjohtaja

Tämä artikkeli on osa julkaisusarjaa ”Kolme askelta kohti tuottavampaa työmaata”.

Lue myös: Työnjohtaja, kuinka tarkka tilannekuva sinulla on?

Jaa sosiaalisessa mediassa.