Aiforsite logo for testing dark background

Voita paremmalla tuottavuudella

Nopea ja käytännöllinen polku työmaan tuotannon tehostamaiseen. Aiforsiten avulla mittaat tuottavuutta tehtäväkohtaisesti ja reaaliaikaisesti. 

Metodologia, palvelu ja tekoälyä hyödyntävä teknologia

Aiforsite on markkinoiden ainoa ratkaisu, joka keskittyy tuottavan työn osuuden kasvattamiseen työmaalla. Tekoälyä hyödyntävä teknologia tuottaa dataa, jonka avulla tunnistat hukka-ajan juurisyyt  ja varmistat tehtävien aloitusedellytykset. 

Aiforsite Productivity Platform Final 2024 1

Aiforsiten toimintamalli perustuu lean-johtamisen jatkuvan oppimisen ja parantamisen periaatteisiin.

1 of 5

Kolmivaiheinen toimintamalli yrityksen strategiasta vastaaville johtajille: mittaa nykyinen tuottavuustasonne, johda tuottavuutta tiedolla, laajenna jatkuvan parantamisen mallia koko portfolioon.  

2 of 5

Tekoäly Wendy on työmaajohdon virtuaaliassistentti, joka helpottaa työmaanhallintaa ja aliurakoitsijoiden johtamista.

3 of 5

Leanista tuttu Plan-Do-Check-Act (PDCA) -viikkosykli, joka hyödyntää teknologiaa. Aiforsiten tuottavuusinsinööri tukee ja valmentaa työmaatiimiä omaksumaan uutta työmenetelmää.

4 of 5

Yksi alusta tarjoaa kaiken tarvittavan tiedon ja vahvistaa sinun reaaliaikaista tilannekuvaasi. 

5 of 5

Miten malli toimii käytännössä?

Teknologian, datan ja tuottavuusinsinööripalvelun avulla urakoitsijat voivat johtaa muutosta tehokkaasti ja parantaa jatkuvasti työmaan tuottavuutta.

circular arrows

Jatkuva parantaminen

Moduulit

Useampaan datalähteeseen perustuva tilannekuva

Aiforsiten tuottavuuden johtamisratkaisu hyödyntää useita datalähteitä, jotka on jaettu viiteen moduuliin. Moduulit voi ottaa käyttöön yksitellen, kuitenkin suurin hyöty tulee koko alustan käytöstä.

Jokaisella moduulilla on oma tehtävänsä, ja kaikki yhdessä ne täydentävät toisiaan. Alustassamme niillä on yksi yhteinen tehtävä – luoda reaaliaikainen tilannekuva työn etenemisestä ja auttaa sinua sujuvoittamaan tuotantoprosessia.

Yksi selkeä hyöty Aiforsiten alustan käyttäjille on kaiken tarvittavan informaation saatavuus yhdestä paikasta, mutta tärkein hyöty on kyky seurata, mitata ja jatkuvasti parantaa todellista tuottavuutta rakennustyömaalla.

Alustan moduulit

Reaaliaikainen Paikannusjärjestelmä

Reaaliaikainen Paikkatieto on tuottavuuden johtamisratkaisun ydintoiminto. Se kertoo reaaliaikaisesti kuinka tuottavaa työ on. Päätavoitteena on varmistaa, että työt eri tuotantoalueilla valmistuvat suunnitellussa aikataulussa.

Reaaliaikainen tilannekuva

Järjestelmä seuraa alaurakoitsijoiden läsnäoloa ja tuottavaa työtä ammattinimikkeiden avulla, esimerkiksi ”puusepät” tai ”sähköasentajat”. Aiforsite-alustan muiden työkalujen tuottama tieto, kuten 360-videot tai työmaakamerat, täydentävät isoa reaaliaikaista kuvaa.

Reaaliaikainen tuottavuusanalytiikka

Järjestelmä vertaa tehtävien suunniteltuja aikatauluja reaaliaikaisiin tietoihin. Näet yhdellä silmäyksellä, missä asentajat viettivät aikaansa, kuinka suuri osa tästä ajasta oli tuottavaa, mitkä tehtävät suoritettiin suunnitellusti ja missä tehtävissä on ongelmia.

Reaaliaikainen Paikkatieto on tärkein reaaliaikaisen tiedon lähde tuottavan asennustyön osuuden seurannassa ja mittaamisessa. Paikkatieto on myös tärkeä työmaan työturvallisuuden parantamisen keino.

360 Reality Capture

360 Reality Capture:n avulla dokumentoit työmaan edistymisen visuaalisesti 360-asteen kuvina ja videoina, mutta samalla johdat ja parannat tuottavuutta kokonaisvaltaisesti. 360-videohavainnot ovat olennainen osa tuottavuuden parantamista. Sen avulla:

  • Varmistat aloitusedellytykset
  • Tunnistat ongelmat ja niiden juurisyyt nopeammin
  • Ratkaiset riidat helpommin kiistattomien todisteiden avulla
  • Jaat visuaalista tietoa projektiosapuolten kanssa
Gopro camera kypärässä

Työmaakamerat

Työmaakamerat -moduulin ulko- ja sisäkamerat täydentävät työmaan reaaliaikaista tilannekuvaa. Työmaakameroista on hyötyä mm.

  • Etävalvonnassa – työmaalle ei tarvitse mennä joka kerta
  • Materiaalinostojen turvallisuuden varmistamisessa
  • Visuaalisen ja reaaliaikaisen työmaakuvan jakamisessa sidosryhmille
  • Työmaan vartioinnissa
  • Varkauksien estämisessä
Aiforsite site camera

Olosuhteiden Monitorointi

Olosuhdeseuranta on ratkaiseva rooli tehtävien aloitusedellytysten varmistamisessa.

Aiforsiten automaattisen langattoman sensoriteknologin avulla seuraat työmaan olosuhteita reaaliajassa ja voit reagoida nopeasti, jos asetetut hälytysrajat aktivoituvat. Kaikki mittaustiedot ja -raportit tallennetaan järjestelmään.

Voit seurata betonivalujen kuivumista ja lujuuden kehitystä (mm. muotinpurkulujuutta), ilman lämpötilaa ja kosteutta sekä pölyä.

Aiforsite gateaway

DataHUB

The datahub icon image 1024x1024

Järjestelmän tietopankki

DataHUB on kiinteä osa alustaa ja sisältyy jokaiseen moduuliin. DataHUBissa säilytetään kaikki työmaalta Aiforsiten teknologian avulla kerätty data.

DataHUB voidaan liittää rakennushankkeen projektipankkiin tai se voi korvata projektipankin. Sen etuna on, että kerätty data sekä projektisi suunnittelu- ja muut asiakirjat löytyvät samasta paikasta .

Heräsikö kiinnostus? Juttele asiantuntijan kanssa.

Varaa demo

Varaa ilmainen 30 minuutin demo ja näet järjestelmän toiminnan reaaliajassa.