Aiforsite logo for testing dark background

Työnjohtaja, kuinka tarkka tilannekuva sinulla on?

Rakennusprojektin aikana yllätyksiä tulee aina ja työnjohtaja joutuu ratkomaan ongelmia lennosta. Oikean ratkaisun löytäminen edellyttää, että työnjohtajalla on ajatasainen tilannekuva. On kuitenkin tilannekuvia ja reaaliaikaisia tilannekuvia. Avainsana tässä on automatisoitu tiedonkeruu päivittäisjohtamisen tukena.

Yleisin tiedonkeruutapa on manuaalinen ja puutteellinen

Yleisin tapa kerätä tietoa työmaan tilanteesta on henkilökohtaisen kommunikoinnin ohella ollut havaintojen kirjaaminen manuaalisesti erilaisiin järjestelmiin. Ennen tiedot vietiin useimmiten Word tai Excel -ohjelmalla tehtyihin kaavakkeisiin, nykyään työmaille on tarjolla erilaisia raportointialustoja.

Näiden kirjausalustojen puute on siinä, ettei niiden avulla saavuteta reaaliaikaista tai täysin luotettavaa tilannekuvaa projektin etenemisestä. Kirjaukset tehdään yleensä muiden töiden ohessa, ja lisäksi manuaalisiin kirjauksiin liittyy inhimillisten virheiden riski. Aidosti reaaliaikainen ja luotettava tilannekuva saadaan vain automaattisen tiedonkeruun avulla.

Reaaliaiakaisen tilannekuvan perusta 2

Miten reaaliaikaisen tilannekuvan voi saada?

Jos tieto työmaan tilanteesta perustuu vain omaan havainnointiin ja urakoitsijoiden raportointiin, ongelmia voi jäädä pimentöön. Reaaliaikainen tilannekuva perustuu myös automaattisesti kerättyyn dataan, jolloin työmaajohto saa vedenpitävät faktat asioiden laitasta.

Hyödyntämällä lisäksi esimerkiksi Aiforsiten reaaliaiakaista tuottavuusanalytiikkaa, työnjohto pystyy pureutumaan faktoja syvemmälle myös poikkeamien juurisyihin ja puuttumaan niihin välittömästi.

Mitä tarkoittaa automatisoitu tiedonkeruu?

Puoliautomatisoitu tiedonkeruu

360- ja droonivideokuvaus

Puoliautomatisoidut menetelmät edellyttävät toistaiseksi ihmisen työtä osana prosessia. Esimerkiksi 360-videon kuvaukseen tarvitaan ihminen, joka kiertää työmaalla säännöllisesti kameran kanssa määrättyä reittiä noudattaen. Samaan luokkaan voidaan laskea myös droonikuvaukset, jotka vaativat koulutettua ja sertifioitua operaattoria.

Joillakin työmailla on kokeiltu robotteja tällaisen tiedonkeruuseen, kuten esimerkiksi Skanska teki kauppakeskus Lippulaivan kohteessa. Robottien käytön yleistyminen vaatii kuitenkin vielä kehitystä.
Kuvattu 360-videomateriaali puolestaan antaa jo sellaisen näkyvyyden eri työalueiden työn etenemiseen, että siitä muodostuu jo lähestulkoon reaaliaikainen tilannekuva.

Paikkatieto

Toinen puoliautomatisoitu tiedonkeruumenetelmä on paikkatietojärjestelmä. Toimiakseen oikein, se vaatii anturiverkon asennuksen halutulle alueelle työmaalla sekä työntekijöiden käyttämiä seurantalaitteita, jotka kiinnitetään esimerkiksi kypärään. Järjestelmä mahdollistaa töiden etenemisen seurantaa työaluiella ja tilanteen vertaamista suunniteltuun aikatauluun.

Täysin automatisoitu tiedonkeruu

Työmaakamerat

Työmaakamerat edustavat jo täysin automatisoitua tiedonkeruumenetelmää. Esimerkiksi me Aiforsitella käytämme työmaan alueella kiinteitä robottikameroita ja sisätiloissa siirrettäviä mestakameroita.

Robottikameralla voi zoomata kuvaa viiden sentimetrin tarkkuudella ja se mahdollistaa työmaan seurantaa vaikka toisesta maasta käsin täysin reaaliaiakaisesti. Samoin mestakamera välittää kuvaa reaaliaikaisesti. Tämä tarkoittaa, ettei työnjohtajan tarvitse kävellä työmaalle joka kerta, vaan joskus hän voi ihan hyvin tarkkailla tilannetta työmaatoimistosta käsin.

Olosuhdeseuranta

Olosuhdeseuranta on toinen automatisoitu tiedonkeruutapa. Kerran asennettuna, anturit välittävät olosuhdetietoa automaattisesti. Antureilla voi mitata esimerkiksi betonivalun muotinpurkulujuutta tai sisätilojen ilman kosteutta ja lämpötilaa. Oikeat olosuhteet ovat yksi tärkeimmistä työn aloitusedellytyksistä.

Miten reaaliaikainen tilannekuva auttaa pitämään kiinni aikataulusta?

Reaaliaikainen tilannekuva vähentää virhearvioiden määrää ja varmistaa projektin aikataulujen pitävyyden. Reaaliaikaisen tilannekuvan tarkoitus on varmistaa, että työnjohdolla on tarvittava tieto työvaiheiden ja materiaalivirtojen koordinoimiseen.

Rakennusprojektit ovat laajoja logistisia kokonaisuuksia. Eri työvaiheiden pitää tapahtua oikeassa järjestyksessä, ja vaadittujen materiaalien sekä asentajien on oltava paikalla oikeaan aikaan. Tilanteet työmaalla kuitenkin muuttuvat nopeasti, jolloin alkuperäiset suunnitelmat eivät ole aina toteuttavissa.

”Perinteisesti rakennustyömaan aikataulujen pitävyys on pyritty varmistamaan työnjohdon projektiosaamisella. Jos vastaavan työnjohtajan tärkein taito on kyky nopeasti sammuttaa tulipaloja, se ei paranna tiedonkulkua työmaalla. Reaaliaikaisen tilannekuvan avulla muutoksiin on helpompi reagoida. Työnjohdon työtaakka kevenee ja päivittäisjohtaminen helpottuu.”

Kari Hirvijärvi, CEO, Aiforsite Oy

Ilman reaaliaikaista tilannekuvaa työnjohto ei aina ehdi havaita muutoksia, eikä tällöin myöskään suunnitelmia voida muuttaa ajoissa. Tämä johtaa työnjohdon kannalta tilanteeseen, jossa kaikki aika kuluu tulipalojen sammuttamiseen. Kun tämä toistuu riittävän usein, ei aikataulujen pitävyyttä voida taata.

Miksi tiedonkeruu tulisi automatisoida?

Tiedonkeruun automatisointi on tärkeää kahdesta syystä:

  • Tietojen kerääminen manuaalisesti vie paljon aikaa, eikä tilannekuva ole reaaliaikainen, sillä kirjaukset tehdään sitten kun ehditään. Automaattisen tiedonkeruun ansiosta tilannekuva on aidosti reaaliaikainen, ja työmaalla voidaan keskittyä tiedon hyödyntämiseen ja tuottavuuden parantamiseen.
  • Manuaaliset kirjaukset ovat alttiita puutteille ja inhimillisille virheille. Vaikka varsinaisia virhekirjauksia ei tehtäisikään, aiheuttaa pelkästään eri ihmisten erilaiset kirjaustavat epäjohdonmukaisuuksia dataan. Automaattisesti kerätty tieto on reaaliaikaista, tarkkaa ja johdonmukaista.

Mitä digitaalisia työkaluja tarvitaan aidosti reaaliaikaisen tilannekuvan saavuttamiseksi?

Vastaus riippuu siitä, haluatko saada reaaliaikaisen tiedon koko rakennusprojektista ja varmistaa hankkeen aikataulussa pysymisen. Pienempien osakokonaisuuksien seurantaan riittää vähempikin. Mutta näkyvyyteen koko projektista tarvitset käytännössä kaikki seuraavista:

  • Työmaakamerat, mestakamerat, 360° kamerat sekä mahdollisesti myös droonikamerat saadaksesi visuaalisen ja dokumentoidun tilannekuvan projektin etenemisestä
  • Paikkatietojärjestelmä, joka mahdollistaa työn etenemisen seurantaa ja tuottavuuden parantamista.
  • Olosuhdemittarit mittaamaan esimerkiksi betonivalujen kosteusarvoja.

Rakennusprojektin reaaliaikaisen kokonaistilannekuvan muodostaminen vaatii paljon, mutta antaa vielä enemmän.

Reaaliaikaisen tilannekuvan hyodyt 1

Haluatko tietää, miten voit tehdä aikatauluseurannasta jopa reaaliaikaista? Tuomme markkinoille uuden tekoälyratkaisun, joka tekee sen mahdolliseksi. Tule live-demoon ja näe se omin silmin.

Tämä artikkeli on osa julkaisusarjaa ”Kolme askelta kohti tuottavampaa työmaata”.

Lue myös: Miksi huomioida digitaaliset työkalut jo ennakkosuunnittelussa

Lataa opas: ”Kolme askelta kohti 50 % parempaa tuottavuutta työmaalla

Jaa sosiaalisessa mediassa.