Aiforsite logo for testing dark background

Tilaajalla on oikeus vaatia tuottavampaa rakentamista

Rakennusalan tuottavuusongelmaa on puitu vuosikausia ilman, että siihen olisi löydetty kaikille sopivaa ratkaisua. Toiset tehostavat yksittäisiä projekteja tai toiminnan osa-alueita, toiset korostavat systeemitason ongelmanratkaisun tarpeellisuutta. Eri tahoilla on erilaisia mielipiteitä, kenen vastuulla rakentamisen tuottavuuden parantaminen on.

Tuottavuus ei ole pelkästään urakoitsijan asia

Tuottavuus mielletään vieläkin usein vain urakoitsijan ongelmaksi, joka ei koske tilaajia. Meidän mielestämme asian tulisi olla juuri päinvastoin. Alalla pitäisi puhua enemmän siitä, että tilaajilla on oikeus, jos ei suorastaan velvollisuus, vaatia tuottavampaa rakentamista.

Totuushan on se, että viime kädessä tilaaja maksaa kaiken, vaikka juridisesti riskit ja vastuut olisi ulkoistettu pääurakoitsijalle. Rakennusliikkeiden tuottavuudella on suora yhteys lopputuotteen valmistumisaikatauluun, laatuun ja sijoitetun pääoman tuottoon. Mitä mutkattomampi ja sujuvampi on työmaan arki, sen varmemmin ja nopeammin tilaajat saavat kohteensa käyttöön ja tuottamaan.

Tilaajalla on merkittävä rooli hankkeen onnistumisessa

22.9.22 Rakennustiedon pitämässä Pyöreässä pöydässä ”Mitkä pullonkaulat estävät KIRA-alan dataa virtaamasta?” korostettiin jälleen kerran tilaajien roolia rakennushankkeen onnistumisen edellytysten luojana. Tilaaja määrittää, millainen lopputulos pitää saada aikaan.

Rakennustiedon tilaisuudessa puhuttiin ensisijaisesti suunnittelun lähtötiedoista, käyttäjien ja ylläpidon tarpeista, datan vakioinnista, avoimista rajapinnoista yms.

Mitä jos tilaaja ottaisi jo hankkeen alkuvaiheessa kantaa myös rakentamisen tuottavuuteen ja katsoisi yhdessä urakoitsijan kanssa, miten sitä mitataan ja mihin tasoon pyritään?

Siirrä katse projektista prosessiin

Tällainen lähestymistapa tuottavuuteen vaatii parempaa läpinäkyvyyttä projektin etenemiseen sekä siirtymistä projektikeskeisestä prosessikeskeiseen ajattelutapaan.

Lean Construction Blogin perustaja PhD Doanh Do kirjoitti, että kustannuksiin ja aikatauluun vaikuttaa ensisijaisesti se, MITEN suoritamme työn, ei pelkästään se, MITÄ rakennamme. MITEN on ja tulee aina olemaan tärkeämpää kuin MITÄ.

Fokus prosessin jokapäiväiseen parantamiseen on tarpeen. Eikä sen tarvitse olla sen monimutkaisempaa kuin pysähtyä tarkkailemaan, miten työt työmaan eri tuotantoalueilla tapahtuvat. Kuinka paljon käytetystä työajasta on häiriötöntä aikaa? Ovatko eri töiden aloitusedellytykset kunnossa?

Häiriöttömän työajan määrä vaikuttaa suoraan kolmeen asiaan

Tuottava työprosessi edellyttää, ettei työmaalla saisi olla häiriötilanteita. Niitä kuitenkin sattuu jatkuvasti. Tuottavan, eli häiriöttömän työajan määrä työmaalla vaikuttaa suoraan kolmeen merkittävään asiaan – rakentamisen läpimenoaikaan, CO2-päästöihin ja pääomatuottoon.

Productivity impact diagram fin

Aiforsiten teknologia auttaa sekä urakoitsijaa että tilaajaa

Häiriöttömän työajan seurantaan ja mittaamiseen on jo olemassa teknologia, jonka voi nopeasti ottaa käyttöön eikä se vaadi pitkää koulutusta. Se auttaa sekä urakoitsijaa että tilaajaa näkemään reaaliaikaisen tilanteen, tunnistamaan pullonkauloja ja poistamaan häiriöitä prosessista.

Aiforsiten teknologiaratkaisun ytimessä on tekoälyä hyödyntävä etävalvonta-, video– ja paikannusteknologia. Automaattinen reaaliaikainen tilannekuva yhdessä tuottavuusanalytiikan kanssa auttaa työmaa- ja projektijohtoa pysymään aikataulussa sekä parantamaan päivittäistä työn ohjausta ja valvontaa.

Kiinnostuitko? Juttele asiantuntajmme kanssa, jotka näyttävät miten teknologia toimii ja mitä hyötyä siitä on työmaan ja projektin johdolle.

Jaa sosiaalisessa mediassa.