Aiforsite logo for testing dark background

Toistuvuus ja tiivis yhteistyö nostavat tuottavuutta

Observing the works on construction site

Toistuvuus ja sen lisääminen rakennushankkeen toteutusvaiheessa ja tiivis yhteistyö projektiosapuolten välillä ovat polkuja tuottavuuden parantamiseen.

A-Insinöörit Oy:n toimitusjohtaja Kari Kauniskangas nosti projektiosapuolten yhteistyön merkityksen ja tuottavuuden keskeisiksi teemoiksi Rakennuslehden haastattelussa.

Projektiosapuolten yhteistyö

”Tilaajan, suunnittelijoiden ja toteuttajien oikea-aikainen tiivis yhteistyö on aika lailla salasana tähän teemaan. Sen takana on todella paljon kaikkea, mikä tuottavuuteen vaikuttaa.”

Se on juurikin näin. Tiivis yhteistyö, tiedon oikeellisuus ja sen reaaliaikainen jakaminen kaikkien projektiosapuolten kanssa ovat elintärkeitä varmistamaan hankkeen sujuvuuden.

Allianssimallit ovat siitä hyvä esimerkki. Myös tahtituotannossa pyritään samaan – huolellinen ennakkosuunnittelu ja tiivis tahti ohjaavat urakoitsijoita toimimaan paremmin yhdessä.

Olemme kuitenkin todistaneet lukuisissa asiakasprojekteissamme, että muutoksia tulee aina ja hienokin tahtisuunnitelma voi mennä helposti sekaisin yhden, jos toisen poikkeaman takia. Siihen työmaajohto tarvitsee toimintamallin, joka auttaa ennakoimaan häiriötilanteita.

Toteutusvaiheen toistuvuuden lisääminen

Toinen merkittävä pointti Kauniskankaan haastattelussa oli toteutusvaiheen toiston lisääminen tuottavuuden kohentamiseksi.

”Suunnittelija voi käyttää identtisiä ratkaisuja ja detaljeja, mutta loppuhinnan kannalta on keskeistä, että toteuttajan toisto on mahdollisimman suurta. Tärkeää on, että toteuttajat pystyisivät omassa tekemisessään ja hankinnoissaan hyödyntämään toistuvuutta mahdollisimman paljon”, tiivistää Kauniskangas.

Tätä näkökulmaa haluaisimme kommentoida erikseen. Usein painotetaan eri työvaiheiden suunnittelua ja aikatauluseurantaa. Toimitusketjujen optimointia. Materiaalivirtojen hallintaa. Aliurakoitsijoiden koordinointia ym. Nämä kaikki ovat tärkeitä mutta liittyvät loppujen lopuksi yhteen asiaan – tuottavan työajan määrään työmaalla.

”Loppuhinnan kannalta on keskeistä, että toteuttajan toisto on mahdollisimman suurta.”

Valtava parannuspotentiaali tuottavan työajan lisäämisessä

Lukuisat kotimaiset ja kansainväliset tutkimukset osoittavat, että valtava parannuspotentiaali piilee ruohonjuuritasolla – siellä, missä sitä asennustyötä varsinaisesti tehdään. Mestoilla, missä hukataan peräti 70 % työajasta kaikenlaiseen ei-tuottavaan tekemiseen.

Miten voimme lisätä toistuvuutta toteutusvaiheessa?

Miten päästään hukasta eroon ja prosessin toistuvuuteen, kun työmaalla on kymmeniä aliurakoitsijoita ja satoja työntekijäitä, kaikilla oma tapa toimia?

  • Valjastamalla apuun teknologiaa, joka kerää suoritustietoa automaattisesti ja tarjoaa reaaliaikaisen visuaalisen kuvan työmaan tuotantoalueista.
  • Teknologia, joka ei korvaa työnjohtajan läsnäoloa mutta tukee päivittäisjohtamista.
  • Teknologia, joka ei vaadi tiedon kirjaamista käsin eikä vie työnjohtajan aikaa vaan lisää asentajien tuottavaa työaikaa.
  • Teknologia ja metodologia, jotka toimivat niin perinteisissä, kuin tahtituotanto- ym. toteutusmalleissa.

Jaettu visuaalinen tieto kaikille osapuolille

Tilaajat, suunnittelijat, toteuttajat ja valvojat pääsevät saman tiedon äärelle etänä reaaliajassa. Tämä jos mikä parantaa yhteistyötä osapuolten välillä. Suora näkyvyys työmaalle, ”omat silmät”, vähentävät sekä epäselvyyksien määrää että vierailutarvetta fyysisesti paikan päällä.

Työmaajohto taas pystyy seuraamaan töiden etenemistä tuotantoalueilla reaaliaikaisen tuottavuustiedon avulla, joka myös auttaa varmistamaan tehtävien aloitusedellytykset.

Asennemuutosta ja urakkasopimusten päivittämistä

Tätä mallia monistamalla useampaan projektiin syntyy meidän mielestämme tehokas tapa kohentaa toteutusvaiheen toistuvuutta ja tuottavuutta. Häiriöttömän tuottavan työn lisääminen pitäisi olla jokaisen hankkeen tavoitteena.

Tämä vaatii asennemuutosta ja muutosjohtamista. Tämä vaatii myös tuottavuuden mittaamista ja seurantaa koskevien lausekkeiden lisäämistä urakkasopimuksiin niin tilaajan ja päätoteuttajan kuin pääurakoitsijan ja aliurakoitsijoiden välillä.

Haluatko tietää tarkemmin, miten tämä tapahtuu? Lue lisää Aiforsiten toimintamallista ja tuottavuusalustan tarjoamista mahdollisuuksista.

Jaa sosiaalisessa mediassa.